donateurs

Als Donateur van het Steunfonds draagt u structureel bij via automatisch incasso tot wederopzegging. U bepaalt zelf de hoogte en frequentie van uw gift. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een maandelijks bedrag van €10 of een jaarlijkse gift van €100. Wij trachten uw gift zo optimaal mogelijk te besteden aan activiteiten en projecten van de Doelen. Aan uw donatie zitten daarom geen voordelen verbonden die de Doelen geld kosten. Natuurlijk uiten wij onze dankbaarheid voor uw bijdrage op een passende manier. Donateurs nodigen we één keer per jaar uit om een bijzonder concert in de Doelen bij te wonen.
 

Goed om te weten: het Steunfonds van de Doelen benadert regelmatig zélf bezoekers van de Doelen per post of telefoon met de vraag om Donateur te worden.

 

Donateur worden?

Spreekt het u aan om Donateur te worden? Neem contact op met het Steunfonds.
Lydia Harmsen (Relatiemanager de Doelen / directeur Steunfonds)
telefoon 010-2177907 / mail
Het Steunfonds is per post bereikbaar via Postbus 972, 3000 AZ Rotterdam.