missie en ambities

De Doelen is het hoofdpodium van het Rotterdamse muziekleven en de centrale arena voor informatieoverdracht. De Doelen biedt plaats aan persoonlijke ontmoetingen tussen musici en toehoorders, tussen deelnemers aan congressen en symposia, tussen bezoekers onderling, en schept daarmee de gelegenheid om op het hoogste niveau kennis en betekenisvolle ervaringen op te doen en hierover van gedachten te wisselen.

Verrijking, verdieping en verbinding

De kernactiviteiten van de Doelen zijn het presenteren van live muziek en het faciliteren van ontmoetingen. Ons handelen wordt gedreven door drie kernwaarden die wij voor onze klanten (publiek, culturele partners, zakelijke markt en de stad) willen creëren: verrijking, verdieping en verbinding / ontmoeting.
 

Meer weten?

Lees hier ons Bestuursverslag 2016
Lees hier ons Beleidsplan 2017-2020

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018